Miejsce lokalizacji COIE:
ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30 - 15:30
Więcej informacji kontaktowych

Wybierz placówkę COIE: Szczecin

 Placówki COIE
 podkarpackie małopolskie śląskie opolskie dolnośląskie lubuskie zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubelskie swietokrzyskie łódzkie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie
Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowić będą Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.